Klub Sportów Walki BUSHI
05-400 Otwock, ul. Warszawska 39
Tel. +48 602 617 018, Tel. +48 22 245 36 23
kswbushi@onet.pl, www.szkolawalki.pl

World Kyokushin Budokai Poland
office@wkbpoland.pl, www.wkbpoland.pl

Formularz

OPEN KYOKUSHIN CAMP
Czarny Dunajec 26 sierpnia – 1 września 2019

Nazwa Klubu

Imię i nazwisko Shihan/Sensei (istruktora)

1. Dane uczestnika:
Niezbędne w przypadku korzystania z opieki publicznej służby zdrowia oraz do ubezpieczenia.

Imię: Nazwisko:

Data urodzenia:
dzień: miesiąc: rok:

PESEL

Telefon do uczestnika w trakcie wyjazdu (jeśli posiada):

Adres zameldowania
Kod: Miejscowość:
Ulica i nr:

Dane rodziców (opiekunów, rodziny), należy wypełnić dla niepełnoletniego uczestnika:

Imię rodzica 1 : Nazwisko rodzica 1:

Imię rodzica 2 : Nazwisko rodzica 2:

E-mail

Adres rodziców (opiekunów, rodziny) w czasie pobytu uczestnika w placówce (niezależnie od wikeu):
Kod: Miejscowość:
Ulica i nr:

Telefon rodziców (opiekunów, rodziny) w czasie pobytu uczestnika w placówce (niezależnie od wikeu):
Numer 1: Numer 2:

 

2. Obóz - ankieta

Czy będziesz zdawał egzamin?
Jeśli tak, podaj stopień: np 2 kyu

UWAGI:
- Zakwaterowanie (np.: nazwiska kolegów, z którymi chce mieszkać), [Priorytetem planu zakwaterowania jest wypełnienie wszystkich miejsc w ośrodku z zachowaniem powszechnie przyjętych norm obyczajowych na wyjazdach grupowych. Podane przez Państwa wskazówki ułatwią stworzenie planu, ale organizator nie może zagwarantować, że będą w całości uwzględnione.]

FAKTURA jeśli potrzebna
Dane nabywcy: imię i nazwisko, adres,
w przypadku osoby fizycznej - PESEL, w przypadku firmy - NIP
np: Anna Nowak, Warszawska 1, 05-400 Otwock, pesel 24070700123
tytułem np. uczestnik Jan Nowak

Ze względów formalnych podana kwota KOSZTÓW OBOZU zawiera w sobie składkę członkowską KSW Bushi wynoszącą 130 zł. Na kwotę tą Klub nie wystawia faktur VAT. Na żądanie może zostać wystawiona nota księgowa.

Informacje zdrowotne: Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary.
Prosimy o podanie wszystkich ważnych informacji, które mogą być istotne podczas pobytu na obozie.

Informacje o specjalnych potrzebach: Informacja rodziców (opiekunów) o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

Upewnij się, że wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie.

Po wysłaniu formularza informacje o uczestniku zostaną wysłane do organizatora,
a system wygeneruje dokumenty do wydruku.

Zostaną wygenerowane dwa dokumenty:

  1. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku
  2. Deklaracja Członkowska KSW Bushi na czas trwania imprezy
Specyfika uwarunkowań prawnych działania stowarzyszeń sprawia, że klub może zorganizować obóz tylko dla swoich członków. Stąd konieczność podpisania drugiego dokumentu czyli deklaracji członkowskiej KSW Bushi. Kwota składki członkowskiej 130 zł, wymieniona w deklaracji, jest wliczona w Opłatę za obóz i nie zwiększa jego kosztu podanego we wcześniejszych informacjachOpłacenie jej jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników.

Podpisane, papierowe dokumenty należy zabrać ze sobą na obóz oraz podpisane skany lub zdjęcia przesłać na adres e-mail kswbushi@onet.pl do 10 sierpnia 2018.

Najpierw klinknij "wyślij", potem wydrukuj wygenerowane dokumenty w formacie .pdf